Thỉnh thoảng phải lôi ra nghịch cho đỡ hỏng :”)

“Hãy hỏi tôi một câu hỏi”

ask.fm/pemin1991
ilovewords:

[ i l o v e w o r d s ]
damn you

For hire!

Vote for SHINee please→


các cậu pts mắt em nó hơi quá rồi đấy ạ -__-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Theme by: KAWAIISECRETS. Powered by: Tumblr.